Facultatea de Litere a Universităţii BABEŞ-BOLYAI

Te invită să te alături programului de studiu NIVEL LICENŢĂ

LIMBA EBRAICĂ şi STUDII IUDAICE – SPECIALIZARE  B

Programul de studiu nivel licenţă LIMBA EBRAICĂ şi STUDII IUDAICE – SPECIALIZARE  B oferă cel mai complex cadru de formare al competenţelor în domeniul limbii ebraice, al limbii idiş, al culturii şi civilizaţiei ebraice şi al culturii Yiddishland-ului din această parte a Europei.

DE CE este atractiv acest program?

 • Pentru că vă familiarizează cu una dintre cele mai vechi culturi şi civilizaţii din lume, care stă la baza culturii şi spiritualităţii noastre de azi
 • Pentru că obţineţi cunoştinţe de limbă şi cultură care vă profilează ca şi cunoscători erudiţi şi vă oferă în acelaşi timp mijloace şi metode de a putea interpreta alte culturi şi spiritualităţi
 • Pentru că având competenţe în limba ebraică şi în cultura şi civilizaţia iudaică puteţi intra într-un dialog intelectual şi cultural cu parteneri similari din toate universităţile şi centrele academice ale lumii: Israel, SUA, Anglia, Franţa, Germania
 • Pentru că vă particularizează şi vă conferă o identitate intelectuală specială şi de admirat din punctul de vedere al comunităţii ştiinţifice şi academice în care vă aflaţi
 • Pentru că veţi putea participa la un dialog interreligios şi interconfesional împărtăşit de toţi cei care se revendică de la originea iudeo-creştină a religiilor, fapt ce facilitează şi apropie comunicarea şi din alte domenii ale activităţii umane: economic, politic, sociale, spiritual

OPORTUNITĂŢI PROFESIONALE:

 • Cadru didactic în învăţământul gimnazial
 • Cercetător în domeniul studiilor iudaice şi al studiilor multiculturale
 • Muzeograf
 • Expert cultural în comunităţile cu tradiţii multietnice
 • Competenţe fundamentale pentru cei care urmează studii teologice (pastorale şi didactice) cu deschideri spre toate confesiunile din România
 • Acces la studii de masterat

DIRECŢIILE DE FORMARE PROFESIONALĂ urmăresc:

 1. să îmbine de o manieră erudită însuşirea la cel mai înalt standard a limbii ebraice şi a limbii idiş precum şi aplicaţiile culturale, filologice, teologice şi morale extrase din patrimoniul intelectual, cultural şi sapienţial al iudaismului biblic şi post-biblic.
 2. să ofere suportul exegetic şi hermeneutic legat de fundamentarea iudaică a culturii creştine europene şi deopotrivă să abiliteze pe cei interesaţi de acest program în găsirea de răspunsuri adecvate la chestionarea propriei identităţi colective în ceea ce priveşte cultura şi spiritualitatea europeană.
 3. să prezinte modelul de analiză şi de interpretare al construcţiei culturale multietnice şi multireligioase – aspect ce constituie o provocare fundamentală a lumii de azi – în comunităţile din zona centrală şi est-europeană, paralel cu asumarea modelului de cunoaştere şi de comportament relativ la alterităţile cultural-religioase.
 4. să promoveze o viziune culturală inovatoare privind interpretarea şi înţelegerea complexităţii identitare contemporane prin asumarea limbii, culturii şi patrimoniului sapienţial aferent iudaismului, într-o lume în care tendinţele globalizante nu fac altceva decît să repună într-o nouă poziţie diversitatea şi alteritatea care întreţin şi promovează dinamica imanentă a lumii de azi.

NUMĂR DE LOCURI:  în funcţie de numărul de locuri alocate specializării A.

INFORMAŢII: Tel. 0264 / 0264 532 221

Email: studii_iudaice@yahoo.com

http://lett.ubbcluj.ro/studii/licenta/